Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXI/2016

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 12 grudnia  2016 r. (poniedziałek) o godz.15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się  XXI SESJA Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy Cisek w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) zmian do budżetu gminy na rok 2016,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) zmian w składzie osobowym komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego,
  d) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  e) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020,
  f) zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  g) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek”,
  h) wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cisek.
 8. Zapytania i oświadczenia radnych,
 9. Informacje oraz zapytania sołtysów,
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych,
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Projekty uchwał:
PDFUchwała.XXI.STATUT_GOPS.2016.2016-12-02.pdf (205,18KB)
PDFUchwała.XXI.zmKomRol.2016.2016-12-02.pdf (112,87KB)
PDFUchwała.XXI.OBSŁUGAjog.2016.2016-12-02.pdf (117,76KB)
PDFUchwała.XXI.ZASOB_MIESZK.2016.2016-12-02.pdf (250,90KB)
PDFUchwała.XXI.GPPiRPA.2016.2016-12-05.pdf (229,30KB)

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk