Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek

BRG .0002.XX.2016                                               

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 7 listopada 2016 r. (poniedziałek) godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się  XX Sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy Cisek.
 6. Informacja dyrektorów szkół o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek w okresie od 25 lipca 2016 do 7 listopada 2016. r.
 10. Informacja  Wójta Gminy nt. realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
  a) przedstawienie  Uchwały Regionalnej  Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji dotyczącej przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
  b) przedstawienie opinii komisji stałych rady,
  c) dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian do budżetu gminy na rok 2016- projekt uchwały zostanie doręczony przed sesją,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej  - projekt uchwały zostanie doręczony przed sesją,
  c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,  
  d) przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie na lata 2016-2020
  e) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  roku 2017”,     
  f) współpracy z Gminą Zulova położoną w Czechach.
 12. Zapytania i oświadczenia radnych.
 13. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 14. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Projekty uchwał:
PDFUchwała.XX.GOPS.2016.2016-10-28.pdf (1,65MB)
PDFUchwała.XX.ZULOVA.2016.2016-10-28.pdf (111,88KB)
PDFUchwała.Projekt.2016-10-28 stawki pod.pdf (119,25KB)

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk