Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 7/2016

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 7/2016
2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem
4 Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej

Nr 427 w km. 6+488 w m. Roszowice   

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek

obręb ewid. 0087 Roszowice

7 Znak sprawy IUR.6220.14.2016
8 Dokument wytworzył

FASYS MOSTY Sp.zo.o.50-348 Wrocław

ul. Sienkiewicza 100/2

9 Data dokumentu 20.09.2016 r.
10 Dokument zatwierdził Adam Stempniewicz
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul.Planetorza 52,
tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.10.2016 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy