Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 6/2016

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 6/2016
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi,
4 Nazwa dokumentu Decyzja
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na  realizacji punktu skupu odpadów  w tym złomu  na części działki nr 2/9 obręb ewidencyjny  Błażejowice  

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek

obręb ewidenc.  0006 Błażejowice

7 Znak sprawy IUR.6220.2.2016
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu 31.08.2016 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul.Planetorza 52,
tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/download/attachment/12493/decyzja-nr-iur622022016-wojta-gminy-z-31-sierpnia-2016.pdf
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/2015, 3/2015, 8/2015, 10/2015, 3/2016
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.09.2016 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy