Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XVIII.2016

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 10 sierpnia 2016 r. (środa) godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad XVII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) zmian do budżetu gminy,
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  c) uchylenia uchwały nr XVII/98/2016 RG z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek,
  d) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek,
  e) uchylenia uchwały XVIII/99/2016 RG z dnia 25 lipca 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli zatrudnionych w gminie Cisek,
  f) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli zatrudnionych w gminie Cisek,
  g) zatwierdzenia taryfy cen  i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z siedzibą w Roszowickim Lesie.
 7. Zapytania i oświadczenia radnych,
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych
 9. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Projekty uchwał:
PDFUchwała.XVIII.Uchylenie98.2016.2016-08-04.pdf (112,40KB)
PDFUchwała.XVIII.Uchylenie99.2016.2016-08-04.pdf (111,97KB)
PDFUchwała.XVIII.SZKOLY.2016.2016-08-04.pdf (117,49KB)
PDFUchwała.XVIII.WymaganPrzeds.2016.2016-08-04.pdf (121,54KB)
PDFUchwała.XVIII.TARYFA.2016.2016-08-04.pdf (230,23KB)

Przewodnicząca
Rady Gminy
Rozwita Szafarczy