Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 5/2016

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 5/2016
2 Rodzaj dokumentu Projekty polityk, strategii, planów lub programów 
3 Temat dokumentu inne
4 Nazwa dokumentu Strategia rozwoju Gminy Cisek na lata 2016-2025 z prognozą oddziaływania na środowisko   
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Strategia rozwoju Gminy Cisek na lata 2016-2025 z prognozą oddziaływania na środowisko   

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo opolskie,
Powiat Kedzierzyńsko-Kozielski ,
Gmina Cisek, jednostka ewid. 160303_2 Cisek

7 Znak sprawy IUR.7310.1.2016
8 Dokument wytworzył

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych  DELTA PARTNER , 43-400 Cieszyn ul. Zamkowa 3a/1 

9 Data dokumentu Rok 2016
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52, pok. 23, tel 77 48 71 172, e-mail: info@cisek.pl
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/1927/1670/obwieszczenie-wojta-gminy-cisek-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.08.2016 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy