Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 4/2016

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 4/2016
2 Rodzaj dokumentu decyzja
3 Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem
4 Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Cisku przy ulicach :  Bończyka, Bełk, Chopina, 22 Lipca, Harcerska,  Kopernika, Kosmonautów, Kwiatowa, Mała, Matejki, Mickiewicza, Nadodrze, Nowa, Olszowa, 1 Maja, Planetorza, Polna, Sporna, Sportowa, Starowiejska, Uśmiechu, Wodna, Zacisze, Zakole.

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek obręb ewidenc.  0017 Cisek

7 Znak sprawy IUR.6220.8.2016
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu 25.07.2016 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul.Planetorza 52,
tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/1918/1670/zawiadomienie-wojta-gminy-cisek-o-wydaniu-obwieszczenia-nr-iur622082016-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/2016, 2/2016
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.07.2016 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy