Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XVII.2016

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 25 lipca 2016 r. (poniedziałek) godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółów z obrad XVI Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek w okresie od 25 kwietnia 2016 r. do 25 lipca  2016 r.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) zmian do budżetu gminy,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) udzielenia poręczenia przez Gminę Cisek pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwienia Odpadów „Czysty Region”sp z o.o,
  d) przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej,
  e) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek.
 8. Zapytania i oświadczenia radnych.
 9. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Rozwita Szafarczyk