Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 3/2016

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 3/2016
2 Rodzaj dokumentu Raport o oddziaływaniu na środowisko 
3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi,
4 Nazwa dokumentu Zawiadomienie
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Zawiadomienie o wniesieniu  uzupełnienia nr 3 do  Raportu o oddziaływaniu na środowisko, z uzupełnieniami dla  przedsięwzięcia polegającego na  realizacji punktu skupu odpadów  w tym złomu  na części działki nr 2/9 obręb ewidencyjny  Błażejowice 

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek

obręb ewidenc.  0006 Błażejowice

7 Znak sprawy IUR.6220.2.2016
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu 06.07.2016 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul.Planetorza 52,
tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/1911/1670/zawiadomienie-nr-iur622022016-wojta-gminy-o-zlozeniu-przez-inwestora-uzupelnienia-do-raportu-uzgodnienia-warunkow-realizacji-i-uzyskania-opinii-sanitarnej-dla-punktu-skupu-odpadow-w-blazejowicach.html
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/2015, 3/2015, 8/2015, 10/2015
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.07.2016 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy