Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 2/2016

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 2/2016
2 Rodzaj dokumentu Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi,
4 Nazwa dokumentu Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Cisku

k.m.1 dz. nr 288, 286, 285, 284, 283, 282, 280, 281, 279, 277, 278, 276, 274, 273, 272/1, 224, 230, 223/1, 223/8, 223/12, 223/3, 223/10, 223/7, 223/6, 223/13, 231, 234, 222, 220, 221, 208, 207, 209, 206, 205, 195/1, 195/5, 195/8, 195/7, 193/1, 193/2, 195/6, 194, 192, 474/1, 182, 474/2, 183, 184, 185, 191, 168, 203, 196, 197, 190, 187, 156, 167/3, 157, 202/1, 202/2, 201, 58/1, 200, 189, 188, 155, 146/5, 144, 143/4, 143/3, 143/2, 146/4, 146/1, 146/2, 148, 147, 154/1, 154/3, 153, 57, 108, 59, 60, 61, 74, 75, 83, 62/1, 69, 70, 72, 73/1, 63, 76, 77, 79, 78, 82, 150/1, 151, 149, 140, 120, 139, 141, 142, 143/1, 145, 138, 136, 119, 118, 121, 137, 117, 85, 80, 86, 116/4, 115, 116/3, 116/1, 113/1, 113/2, 112, 114, 90/1, 89/1, 93, 94, 97, 95, 1, 111/1, 111/2, 122, 123/5, 123/7, 123/8, 124, 127, 126, 125, 135, 134, 158/2, 132/2, 131, 130, 132/1, 128/1, 128/2, 129/2, 129/1, 162, 163, 161, 160, 159, 158/1, 166, 167/2, 167/1, 186, 170, 276, 678, 674, 671, 672, 673, 675, 676, 667, 663/1, 669, 668, 655/3, 655/4, 663/2, 658, 654, 653/2, 645, 651, 652, 655/1, 637/1, 637/2, 631/7, 631/9, 630/3, 630/6, 627/1, 631/2, 631/1, 636/6, 642/3, 642/6, 642/4, 642/2, 635/3, 639, 636/5, 631/13, 631/12, 631/11, 636/3, 636/1, 635/1, 636/4, 635/2, 635/4, 632/2, 632/1, 634/4, 632/4, 632/3, 632/6, 632/5, 633, 634/2, 634/7, 634/6, 640, 641, 177, 180, 178, 179, 642/5, 176, 175, 173/1, 173/2, 173/3, 174, 169, 172, 171, 643, 656, 657, 644, 625, 624/2, 612, 611/2, 611/3, 610, 609, 600/3, 608, 629, 628, 627/2, 626/2, 623, 626/3, 622/4, 618/1, 618/2, 616, 617, 481, 480, 479, 478, 477, 482, 483, 485, 486, 549, 545, 544, 543, 541, 550, 526/2, 526/6, 476/1, 473/1, 473/2, 473/5, 473/4, 473/3, 471, 473/6, 473/7, 470, 466, 467, 465, 462,461, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 452/1, 452/2, 451, 450, 436, 437, 435, 98, 101, 102, 105/1, 110, 109, 107, 106, 105/2, 104, 103, 100, 99, 96, 123/3, 682, 123/1, 679, 680, 683, 681, 689/1, 689/2, 689/5, 690/3, 690/1, 690/2, 691/2, 691/1, 692/1, 692/2, 691/3, 690/4, 691/4, 691/6, 691/5, 692/3, 693, 692/4, 691/8, 691/7, 691/10, 691/9, 692/5, 692/6, 691/11, 691/12, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 704/4, 704/3, 704/1, 705, 706, 709, 710/1, 711/20, 711/18, 711/17, 711/16, 711/15, 711/14, 711/13, 711/12, 711/11, 711/10, 711/9, 711/8, 711/7, 711/6, 711/5, 711/4, 711/3, 711/2, 711/1, 712/2, 715, 723, 716, 714, 717, 720/1, 720/2, 721, 722, 718, 719, 712/1, 708/1, 708/2, 708/4, 708/3, 707/1, 707/2, 703/1, 696, 703/2, 697, 694, 695, 688, 687, 665, 664, 662, 670, 661, 660, 649, 700, 699, 701, 698, 650, 648, 647, 646, 653/1, 44, 642/5, 207 .

k.m. 2 dz. nr 867, 753, 868, 869, 870, 871, 872, 745/1, 745/2, 749, 746, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 747, 748, 750, 751, 752, 737/2, 737/1, 736, 735, 734/1, 734/2, 734/3, 733, 730, 732, 729, 728, 727, 725, 726, 760/11, 760/10, 760/5, 760/4, 760/7, 760/1, 760/2, 760/3, 760/6, 760/8, 764/1, 763, 765, 767, 768, 770/1, 795, 771, 772, 773, 774/1, 775, 778, 779, 780, 781, 782/1, 784/3, 784/1, 785/1, 786/2, 786/1, 784/2, 785/2, 786/5, 787, 788, 789/3, 792, 793, 794, 797, 796, 1055, 1054, 789/2, 789/1, 1059, 1058, 1061, 960, 1057, 1060, 1056.

 k.m. 3  dz. nr 1120, 1123, 1124, 1126, 1128, 1127, 1129, 1130, 1131, 1132, 1136/4, 1136/3, 1137, 1138, 1142, 1144, 1135, 1150/1, 1151, 1149, 1148, 1147, 1146/3, 1152, 1154, 1155/3, 1156, 1157, 1182, 1175, 1226, 1159, 1160, 1161, 1162/1, 1164, 1225, 1221, 1227, 1228, 1190, 1253, 1252, 1251/1, 1250/1, 1249, 1229/1, 1229/3, 1230, 1231/1, 1231/3, 1231/2, 1232, 1229/4, 1245, 1244/3, 1243/1, 1234, 1235, 1236, 1237/1, 1238, 1268, 1269, 1266, 1257, 1241, 1242/8, 1256/1, 1248, 1242/6, 1247/2, 1246/2, 1246/1, 1244/1, 1255, 1254/2, 1254/5, 1254/3, 1191, 1192, 1258, 1264/1, 1259, 1260, 1261, 1193, 1219, 1226, 1263, 1264/2, 1197, 1194, 1308, 1307, 1309, 1216, 1210, 1211, 1212, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1209, 1206, 1207/1, 1207/2, 1206/2, 1206/1, 1320, 1319, 1321, 1322, 1318, 1324, 1334, 1339, 1341/1, 1345, 1333, 1328, 1327, 1326, 1325, 1332, 1270, 1271/4, 1271/3, 1271/1, 1274, 1275, 1280, 1281, 1284, 1285, 1288, 1289, 1299/2.  

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek 
obręb ewid. 0017 Cisek 

7 Znak sprawy IUR.6220.8.2016
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu 23.06.2016 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul.Planetorza 52,
tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.cisek.pl/download/attachment/12120/postanowienie-nr-iur622082016-wojta-gminy-cisek-z-dnia-23-czerwca-2016.pdf
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/2016
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.06.2016 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy