Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XVI.2016

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 30 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Przedstawienie  i uczestnictwo w obradach Młodzieżowej Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2015:
  a) przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego,
  b) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.
  c) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu n/t opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2015,
  d) dyskusja,
  e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 8. Procedura absolutoryjna:
  a) przedstawienie protokółu i uchwały  komisji rewizyjnej,
  b) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej,
  c) dyskusja,
  d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian do budżetu gminy na rok 2016,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków
 10. Zapytania i oświadczenia radnych.
 11. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 13. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Projekty uchwał:
PDFUchwała.XVI.Absolutorium.2016.2016-05-17.pdf (112,15KB)
PDFUchwała.XVI.Sprawozdanie.2016.2016-05-17.pdf (110,00KB)

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk