Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15 kwietnia 2016 roku o godz.19:33 pod pozycją nr 94284 - 2016. Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=94284&rok=2016-04-15.

Poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty potrzebne do prawidłowego złożenia oferty:

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf (163,98KB)
PDFSIWZ rowy.pdf (394,00KB)
PDF01. Oferta.pdf (319,81KB)
PDF02. Oświadczenie art.22 ust.1.pdf (280,22KB)
PDF03. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - zał. nr 3.pdf (280,85KB)
PDF04. Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia.pdf (276,86KB)
PDF05. Oświadczenie art.24 ust.1.pdf (277,05KB)
PDF06. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałoej.pdf (287,68KB)
PDF07. Harmonogram.pdf (297,20KB)
PDF08. Wzór pełnomocnictwa.pdf (346,04KB)
PDF09. Projekt umowy rowy.pdf (368,09KB)
PDF10 Mapa_Ogolna polnoc.pdf (2,32MB)
PDF10 Mapa_Ogolna poludnie.pdf (1,99MB)
PDF10. Opis przedmiotu zamówienia.pdf (954,62KB)
PDF10.011 opis row R_K.pdf (424,00KB)
PDF10.012 Mapa row R_K.pdf (1,10MB)
PDF10.013 obmiar row R_K.pdf (288,16KB)
PDF10.021 opis row R_K2.pdf (338,53KB)
PDF10.022 mapa row R_K2.pdf (831,19KB)
PDF10.023 obmiar row R_K2.pdf (284,83KB)
PDF10.031 opis row R_L.pdf (445,15KB)
PDF10.032 mapa R_L.pdf (940,77KB)
PDF10.033 obmiar row R_L.pdf (267,37KB)
PDF10.041 opis row R_F.pdf (528,37KB)
PDF10.042 mapa row R_F.pdf (931,19KB)
PDF10.043 obmiar row R_F.pdf (288,74KB)
PDF10.051 opis row R_M.pdf (800,26KB)
PDF10.052 mapa row R_M.pdf (861,19KB)
PDF10.053 obmiar row R_M.pdf (252,34KB)
PDF10.061 opis row RL_A6.pdf (577,00KB)
PDF10.062 mapa row RL_A6.pdf (1 021,19KB)
PDF10.063 obmiar row RL_A6.pdf (249,47KB)
PDF10.071 opis row R_A.pdf (697,95KB)
PDF10.072 mapa row R_A.pdf (1,59MB)
PDF10.073 obmiar row R_A.pdf (295,60KB)
PDF10.081 opis row R_A1.pdf (220,15KB)
PDF10.082 mapa row R_A1.pdf (831,19KB)
PDF10.083 obmiar row R_A1.pdf (185,85KB)
PDF10.091 opis row R_C.pdf (757,04KB)
PDF10.092 mapa row R_C.pdf (1,19MB)
PDF10.093 obmiar row R_C.pdf (289,13KB)
PDF10.101 opis row R_C1.pdf (493,04KB)
PDF10.102 mapa row R_C1.pdf (574,50KB)
PDF10.103 obmiar row R_C1.pdf (250,99KB)
PDF10.111 opis row R_C2.pdf (285,67KB)
PDF10.112 mapa row R_C2.pdf (544,50KB)
PDF10.113 obmiar row R_C2.pdf (286,88KB)
PDF10.121 opis row RP_F.pdf (350,43KB)
PDF10.122 mapa row RP_F.pdf (1,17MB)
PDF10.123 obmiar row RP_F.pdf (163,21KB)
PDF10.131 opis rowu RP_F6.pdf (1,36MB)
PDF10.132 mapa row RP_F6.pdf (1,60MB)
PDF10.133 obmiar row RP_F6.pdf (269,49KB)
PDF10.141 opis row RP_K.pdf (3,88MB)
PDF10.142 mapa row RP_K.pdf (1,19MB)
PDF10.143 obmiar row RP_K.pdf (293,56KB)