Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15 kwietnia 2016 roku o godz.19:33 pod pozycją nr 94284 - 2016. Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=94284&rok=2016-04-15.

Poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty potrzebne do prawidłowego złożenia oferty:

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf
PDFSIWZ rowy.pdf
PDF01. Oferta.pdf
PDF02. Oświadczenie art.22 ust.1.pdf
PDF03. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - zał. nr 3.pdf
PDF04. Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia.pdf
PDF05. Oświadczenie art.24 ust.1.pdf
PDF06. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałoej.pdf
PDF07. Harmonogram.pdf
PDF08. Wzór pełnomocnictwa.pdf
PDF09. Projekt umowy rowy.pdf
PDF10 Mapa_Ogolna polnoc.pdf
PDF10 Mapa_Ogolna poludnie.pdf
PDF10. Opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDF10.011 opis row R_K.pdf
PDF10.012 Mapa row R_K.pdf
PDF10.013 obmiar row R_K.pdf
PDF10.021 opis row R_K2.pdf
PDF10.022 mapa row R_K2.pdf
PDF10.023 obmiar row R_K2.pdf
PDF10.031 opis row R_L.pdf
PDF10.032 mapa R_L.pdf
PDF10.033 obmiar row R_L.pdf
PDF10.041 opis row R_F.pdf
PDF10.042 mapa row R_F.pdf
PDF10.043 obmiar row R_F.pdf
PDF10.051 opis row R_M.pdf
PDF10.052 mapa row R_M.pdf
PDF10.053 obmiar row R_M.pdf
PDF10.061 opis row RL_A6.pdf
PDF10.062 mapa row RL_A6.pdf
PDF10.063 obmiar row RL_A6.pdf
PDF10.071 opis row R_A.pdf
PDF10.072 mapa row R_A.pdf
PDF10.073 obmiar row R_A.pdf
PDF10.081 opis row R_A1.pdf
PDF10.082 mapa row R_A1.pdf
PDF10.083 obmiar row R_A1.pdf
PDF10.091 opis row R_C.pdf
PDF10.092 mapa row R_C.pdf
PDF10.093 obmiar row R_C.pdf
PDF10.101 opis row R_C1.pdf
PDF10.102 mapa row R_C1.pdf
PDF10.103 obmiar row R_C1.pdf
PDF10.111 opis row R_C2.pdf
PDF10.112 mapa row R_C2.pdf
PDF10.113 obmiar row R_C2.pdf
PDF10.121 opis row RP_F.pdf
PDF10.122 mapa row RP_F.pdf
PDF10.123 obmiar row RP_F.pdf
PDF10.131 opis rowu RP_F6.pdf
PDF10.132 mapa row RP_F6.pdf
PDF10.133 obmiar row RP_F6.pdf
PDF10.141 opis row RP_K.pdf
PDF10.142 mapa row RP_K.pdf
PDF10.143 obmiar row RP_K.pdf