Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku

Uchwały z dnia 19 grudnia 2016 r. - XXII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXII/131/2016 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.XXII.131.2016.2016-12-19.pdf (103,11KB)

 
XXII/130/2016 w sprawie diet przysługujących radnym Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XXII.130.2016.2016-12-19.pdf (106,78KB)

 
XXII/129/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXII.129.2016.2016-12-19.pdf (1,46MB)

 
XXII/128/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2017 rok

PDFUchwała.XXII.128.2016.2016-12-19.pdf (1,09MB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 12 grudnia 2016 r. - XXI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.XXI.127.2016.2016-12-12.pdf (719,95KB)

DzUWojOp.gif
XXI/126/2016 w sprawie wspólnej obsługi finansowej dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cisek

PDFUchwała.XXI.126.2016.2016-12-12.pdf (104,68KB)

 
XXI/125/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek"

PDFUchwała.XXI.125.2016.2016-12-12.pdf (2,62MB)

 
XXI/124/2016 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku

PDFUchwała.XXI.124.2016.2016-12-12.pdf (105,97KB)

 
XXI/123/2016 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020

PDFUchwała.XXI.123.2016.2016-12-12.pdf (240,22KB)

DzUWojOp.gif
XXI/122/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 r.

PDFUchwała.XXI.122.2016.2016-12-12.pdf (218,54KB)

 
XXI/121/2016 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XXI.121.2016.2016-12-12.pdf (102,03KB)

 
XXI/120/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXI.120.2016.2016-12-12.pdf (960,58KB)

 
XXI/119/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok

PDFUchwała.XXI.119.2016.2016-12-12.pdf (338,01KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 7 listopada 2016 r. - XX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XX/118/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa

PDFUchwała.XX.118.2016.2016-11-07.pdf (103,45KB)

 
XX/117/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki

PDFUchwała.XX.117.2016.2016-11-07.pdf (103,20KB)

 
XX/116/2016 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Cisek na lata 2016-2025"

PDFUchwała.XX.116.2016.2016-11-07.pdf (2,36MB)

 
XX/115/2016 w sprawie współpracy Gminy Cisek z Gminą ZULOVA położonej w Republice Czeskiej

PDFUchwała.XX.115.2016.2016-11-07.pdf (101,86KB)

 
XX/114/2016 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”

PDFUchwała.XX.114.2016.2016-11-07.pdf (245,89KB)

 
XX/113/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020

PDFUchwała.XX.113.2016.2016-11-07.pdf (1,50MB)

 
XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.XX.112.2016.2016-11-07.pdf (107,93KB)

DzUWojOp.gif
XX/111/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XX.111.2016.2016-11-07.pdf (979,56KB)

 
XX/110/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok

PDFUchwała.XX.110.2016.2016-11-07.pdf (116,80KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 26 września 2016 r. - XIX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XIX/109/2016 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek"

PDFUchwała.XIX.109.2016.2016-09-26.pdf (2,62MB)

 
XIX/108/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XIX.108.2016.2016-09-26.pdf (1,41MB)

 
XIX/107/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok

PDFUchwała.XIX.107.2016.2016-09-26.pdf (335,25KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 10 sierpnia 2016 r. - XVIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XVIII/106/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie

PDFUchwała.XVIII.106.2016.2016-08-10.pdf (219,47KB)

 
XVIII/105/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Cisek

PDFUchwała.XVIII.105.2016.2016-08-10.pdf (107,14KB)

DzUWojOp.gif
XVIII/104/2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 25 lipca 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli zatrudnionych w Gminie Cisek

PDFUchwała.XVIII.104.2016.2016-08-10.pdf (103,44KB)

 
XVIII/103/2016 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek

PDFUchwała.XVIII.103.2016.2016-08-10.pdf (110,98KB)

DzUWojOp.gif
XVIII/102/2016 uchylająca uchwałę Nr XVII/98/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek

PDFUchwała.XVIII.102.2016.2016-08-10.pdf (103,18KB)

 
XVIII/101/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XVIII.101.2016.2016-08-10.pdf (1,30MB)

 
XVIII/100/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok

PDFUchwała.XVIII.100.2016.2016-08-10.pdf (221,00KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 25 lipca 2016 r. - XVII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XVII/99/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli zatrudnionych w gminie Cisek

PDFUchwała.XVII.99.2016.2016-07-25.pdf (106,98KB)

uchylona
XVII/98/2016 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek

PDFUchwała.XVII.98.2016.2016-07-25.pdf (111,28KB)

uchylona
XVII/97/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XVII.97.2016.2016-07-25.pdf (196,00KB)

 
XVII/96/2016 w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Cisek pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów "Czysty Region" sp.z o.o.

PDFUchwała.XVII.96.2016.2016-07-25.pdf (106,29KB)

 
XVII/95/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XVII.95.2016.2016-07-25.pdf (1,42MB)

 
XVII/94/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok

PDFUchwała.XVII.94.2016.2016-07-25.pdf (338,81KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 30 maja 2016 r. - XVI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XVI/93/2016 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała.XVI.93.2016.2016-05-30.pdf (105,66KB)

 
XVI/92/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XVI.92.2016.2016-05-30.pdf (1,37MB)

 
XVI/91/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok

PDFUchwała.XVI.91.2016.2016-05-30.pdf (464,55KB)

DzUWojOp.gif
XVI/90/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek

PDFUchwała.XVI.90.2016.2016-05-30.pdf (101,15KB)

 
XVI/89/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

PDFUchwała.XVI.89.2016.2016-05-30.pdf (100,31KB)

 

 

Uchwały z dnia 25 kwietnia 2016 r. - XV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XV/88/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XV.88.2016.2016-04-25.pdf (1,43MB)

 
XV/87/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok

PDFUchwała.XV.87.2016.2016-04-25.pdf (326,79KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 9 marca 2016 r. - XIV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XIV/86/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2016

PDFUchwała.XIV.86.2016.2016-03-09.pdf (248,97KB)

DzUWojOp.gif
XIV/85/2016 w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Cisek do Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

PDFUchwała.XIV.85.2016.2016-03-09.pdf (104,74KB)

 

 

Uchwały z dnia 22 lutego 2016 r. - XIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XIII/84/2016 w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety

PDFUchwała.XIII.84.2016.2016-02-22.pdf (103,71KB)

DzUWojOp.gif
XIII/83/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2016 roku

PDFUchwała.XIII.83.2016.2016-02-22.pdf (104,99KB)

 
XIII/82/2016 zmieniająca uchwałę Nr XX/90/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032”

PDFUchwała.XIII.82.2016.2016-02-22.pdf (1,08MB)

 
XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek

PDFUchwała.XIII.81.2016.2016-02-22.pdf (103,77KB)

DzUWojOp.gif
XIII/80/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Cisek których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cisek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

PDFUchwała.XIII.80.2016.2016-02-22.pdf (287,47KB)

DzUWojOp.gif
XIII/79/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylice na lata 2016-2020

PDFUchwała.XIII.79.2016.2016-02-22.pdf (1 019,71KB)

 
XIII/78/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

PDFUchwała.XIII.78.2016.2016-02-22.pdf (102,36KB)

DzUWojOp.gif
XIII/77/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XIII.77.2016.2016-02-22.pdf (191,14KB)

 
XIII/76/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XIII.76.2016.2016-02-22.pdf (959,95KB)

 
XIII/75/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2016 rok

PDFUchwała.XIII.75.2016.2016-02-22.pdf (250,42KB)

DzUWojOp.gif