Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2016 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet i WPF do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

PDFZarządzenie.23.2017.2017-03-28.pdf (1,77MB)w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2016 rok - Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 1446

 • Uchwała Nr XXI/120/2016 z 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXI/119/2016 z 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XX/111/2016 z 7 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XX/110/2016 z 7 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XIX/108/2016 z 26 września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XIX/107/2016 z 26 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XVIII/101/2016 z 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XVIII/100/2016 z 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XVII/95/2016 z 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XVII/94/2016 z 25 lipca maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XVI/92/2016 z 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XVI/91/2016 z 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XV/88/2016 z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XV/87/2016 z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XIII/76/2016 z 22 lutego 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XIII/75/2016 z 22 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Cisek na 2016 rok.