Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 10/2015

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 10/2015
2 Rodzaj dokumentu

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi,
4 Nazwa dokumentu

Zawiadomienie

5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Zawiadomienie o wniesieniu uwag oraz konieczności uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  realizacji punktu skupu odpadów  w tym złomu  na części działki nr 2/9 obręb ewidencyjny  Błażejowice     
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek

obręb ewid. 006 Błażejowice 
7 Znak sprawy IUR.6220.4.2015
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu 03.12.2015 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://static.bip.cisek.pl/download/attachment/11398/zawiadomienie-nr-iur622042015-wojta-gminy-cisek-z-dnia-3-grudnia-2015-roku.pdf
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/20153/2015, 8/2015
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.12.2015 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy