Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku

Zarządzenie Nr 83/2015
Wójta Gminy Cisek
z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie  ogłoszenia  pierwszego nieograniczonego  przetargu  ustnego  na dzierżawę  nieruchomości gruntowej

Na podstawie  art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774)  oraz Zarządzenia Wójta Gminy Cisek Nr 70/2015 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kobylice stanowiącej działkę nr 252 o pow. 0,2560 ha określonej szczegółowo w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia.
2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do  publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek, zamieszczenie w Biuletynie Informacji.

PDFZałącznik do zarządzenie nr 83 Wójta Gminy z dnia 9 listopada 2015 roku.pdf

WÓJT

/-/ Alojzy Parys

Metryczka
 • wytworzono:
  09-11-2015
  przez: Brygida Zemelka
 • opublikowano:
  09-11-2015 15:43
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 4199
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl