Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/203/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 roku oraz Zarządzenia Nr 77/2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 października 2015 roku w dniach od 23 października 2015 r. do 30 października 2015 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.bip.cisek.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu został umieszczony projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”. W tych dniach również organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły składać uwagi, opinie i wnioski do w/w projektu.

Termin składania uwag, wniosków i opinii: od 23.10.2015 r. do 30.10.2015 r.
Miejsce składania uwag, wniosków i opinii: Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, e-mail: info@cisek.pl.

Forma składania uwag, wniosków i opinii: Formularz zgłaszania uwag dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku” – załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku” nie zostały zgłoszone żadne uwagi, wnioski oraz opinie.