Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.X.2015

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 28 września 2015 r. (poniedziałek) godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się X SESJA Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Informacja  dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich  nt. stanu dróg wojewódzkich na terenie gminy.
 5. Informacja dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  nt. stanu dróg powiatowych na terenie gminy.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian do budżetu gminy na rok 2015,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) wyboru ławników.      
 9. Zapytania i oświadczenia radnych.
 10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Proszę szanownych radnych i sołtysów o niezawodne przybycie na obrady sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk