Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Karta informacyjna nr 6/2015

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 6/2015
2 Rodzaj dokumentu

decyzja

3 Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona powierzchni ziemi
4 Nazwa dokumentu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Wydobywanie kruszywa naturalnego  ze złoża „KOBYLICE III” na terenie projektowanego obszaru górniczego ”Kobylice Południe 1 ” w zweryfikowanych granicach istniejącego obszaru górniczego „Kobylice  Południe”  uwzględniając dodatkowe działki  :  Nr 261, 262, 263, 264, 265 i 436 obręb Kobylice, gmina Cisek  

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek 
obręb ewidenc.  0047 Kobylice  

7 Znak sprawy IUR.6220.5.2015
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu 15.09.2015 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://static-bip-cisek.skycms.com.pl/download//11230/decyzjanr-iur622052015-wojta-gminy.pdf
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 2/2015, 4/2015
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.09.2015 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-09-2015
  przez: Beata Staiszczyk
 • opublikowano:
  16-09-2015 10:35
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  16-09-2015 10:38
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 2686
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl