Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 5/2015

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 5/2015
2 Rodzaj dokumentu

wniosek o wydanie decyzji  

3 Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona powierzchni ziemi
4 Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa obory w obsadzie do 130 DJP wraz z infrastrukturą  towarzyszącą  poł. w Przewozie przy ul. Krótka 7, na działce Nr 260/2

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek 
obręb ewid. 0082 Przewóz 

7 Znak sprawy IUR.6220.6.2015
8 Dokument wytworzył Hubert Kirchniawy  zam.Przewóz 
9 Data dokumentu 17.08.2015 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://static-bip-cisek.skycms.com.pl/download//11169/zawiadomienie-nr-iur622062015-o-wszczeciu-postepowania.pdf
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.08.2015 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy