Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.IX.2015

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam,że dnia 24 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się  IX SESJA Rady Gminy Cisek .

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad VII i VIII Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności komisji problemowych Rady Gminy Cisek w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko -Kozielskiego realizowanego w ramach projektu pn .Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kedzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” (KKSOF),który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w „ Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  b) zatwierdzenia taryfy cen  i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z siedzibą w Roszowickim Lesie.
  c) zmian do budżetu gminy na rok 2015,
  d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  e) przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej,      
  f) wyboru ławników,
  g) przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny
 8. Zapytania i oświadczenia radnych,
 9. Informacje oraz zapytania sołtysów,
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych,
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Proszę szanownych radnych o niezawodne przybycie na obrady sesji.

Pobierz projekty uchwał:
PDFUchwała.IX.ŁAWNICY.2015.2015-08-17.pdf (110,75KB)
PDFUchwała.IX.PlanKR.2015.2015-08-17.pdf (205,82KB)
PDFUchwała.IX.PRADZIAD.2015.2015-08-17.pdf (239,61KB)
PDFUchwała.IX.WODA_KANAL.2015.2015-08-17.pdf (229,48KB)
PDFUchwała.IX.PlanKKSOF.2015.2015-08-17_cz.1.pdf (7,81MB)
PDFUchwała.IX.PlanKKSOF.2015.2015-08-17_cz.2.pdf (18,37MB)
PDFUchwała.IX.PlanKKSOF.2015.2015-08-17_cz.3.pdf (13,50MB)
PDFUchwała.IX.PlanKKSOF.2015.2015-08-17_cz.4.pdf (12,22MB)
PDFUchwała.IX.PlanKKSOF.2015.2015-08-17_cz.5.pdf (13,34MB)
PDFUchwała.IX.PlanKKSOF.2015.2015-08-17_cz.6.pdf (11,55MB)
PDFUchwała.IX.PlanKKSOF.2015.2015-08-17_cz.7.pdf (11,34MB)
PDFUchwała.IX.PlanKKSOF.2015.2015-08-17_cz.8.pdf (12,71MB)
PDFUchwała.IX.PlanKKSOF.2015.2015-08-17_cz.9.pdf (10,69MB)
PDFUchwała.IX.PlanKKSOF.2015.2015-08-17_cz.10.pdf (5,12MB)

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk