Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 2/2015

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 2/2015
2 Rodzaj dokumentu

wniosek o wydanie decyzji

3 Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem
4 Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Wydobywanie kruszywa naturalnego  ze złoża „KOBYLICE III” na terenie projektowanego obszaru górniczego ”Kobylice Południe 1 ” w zweryfikowanych granicach istniejącego obszaru górniczego „Kobylice  Południe”  uwzględniając

dodatkowe działki  :  Nr 261, 262, 263, 264, 265 i 436 obręb Kobylice, gmina Cisek   
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewid. 0047 Kobylice

7 Znak sprawy IUR.6220.5.2015
8 Dokument wytworzył

Górażdże  Kruszywa
Chorula ul. Cementowa 1

9 Data dokumentu 18.06.2015 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.07.2015 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy