Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek

BRG .0002.VII.2015

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 08 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się  VII SESJA Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności komisji problemowych Rady Gminy Cisek w okresie  marca do 08 czerwca 2015 r.   
 7. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.:
  a) przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego,
  b) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.,
  c) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu n/t opinii o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.,
  d) dyskusja,
  e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 8. Procedura absolutoryjna:
  a) przedstawienie protokółu i uchwały  komisji rewizyjnej,
  b) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej,
  c) dyskusja,
  d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian do budżetu gminy na 2015 r.,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
  c) zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Kędzierzyn-Koźle” na obszarze gmin Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek i Bierawa, 
  d) powołania Zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
  e)przystąpienia Gminy Cisek do Fundacji Euro-Country,
  f) przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
 10. Zapytania i oświadczenia radnych,
 11. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje radnych,
 13. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Proszę szanownych radnych o niezawodne przybycie na obrady sesji.

Projekty uchwał:

PDFUchwała.VII. Zatwierdzenie.2015.2015-06-08.pdf (106,06KB)
PDFUchwała.VII.Absolutorium.2015.2015-06-08.pdf (108,08KB)
PDFUchwała.VII.AGLOMERACJA.2015.2015-06-08.pdf (836,61KB)
PDFUchwała.VII.Euro-Country.2015.2015-06-08.pdf (107,56KB)
PDFUchwała.VII.Zespół.2015..2015-06-08.pdf (104,42KB)
PDFUchwała.VII.Związek.2015.2015-06-08.pdf (323,63KB)

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk