Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek

BRG .0002.IV.2015

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 2 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się IV SESJA Rady Gminy .

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad III Sesji Rady Gminy. 
 4. Informacja Dzielnicowych  Policji na temat bezpieczeństwa gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) zmian do budżetu gminy,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2015r.
  d) wynagrodzenia Wójta Gminy 
  e) przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej.
  f) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Cisek, 
  g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Cisek w roku 2015. 
  h) wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru w drodze inkasa podatków  i opłat,
  i) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Cisek  za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Cisek,
  j) zmiany siedzib lokali wyborczych obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Cisek w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  k) nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku,
  l) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 r.
 9. Zapytania i oświadczenia radnych.
 10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Projekty uchwał:

PDFUchwała.KONSULTACJE.2015.2015-02-18.pdf (102,00KB)
PDFUchwała.Projekt_Fundusz sołecki.2015-02-20.pdf (97,27KB)
PDFUchwała.Projekt. ZwBezdomne.2015-02-20.pdf (230,63KB)
PDFUchwała.Projekt.EkwiwalentOSP.2015-02-20.pdf (104,28KB)
PDFUchwała.Projekt.INKASO.2015-02-20.pdf (184,59KB)
PDFUchwała.Projekt.KR.2015-02-20.pdf (180,03KB)
PDFUchwała.Projekt.StatutGOK.2015-02-20.pdf (197,92KB)
PDFUchwała.Projekt.WynagrWOJTA.2015-02-20.pdf (100,55KB)
PDFUchwała.Projekt.ZmlokaliOKW.2015-02-20.pdf (185,06KB)
PDFUchwała.Projekt.WARSZTATY.2015-02-23.pdf (102,47KB)

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk