Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Cisek na 2015 rok

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalanego na dany rok kalendarzowy budżetu gminy. Wójt przygotowuje projekt budżetu, który wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Rada Gminy uchwala budżet i WPF do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

PDFZarządzenie.19.2016.2016-03-21.pdf (1,75MB)w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2015 rok.

 • Uchwała Nr XII/69/2015 z 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XII/68/2015 z 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
   
 • Uchwała Nr XI/61/2015 z 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XI/60/2015 z 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
 • Uchwała Nr X/56/2015 z 28 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr X/55/2015 z 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
 • Uchwała Nr IX/51/2015 z 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr IX/50/2015 z 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
 • Uchwała Nr VIII/47/2015 z 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr VIII/46/2015 z 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
 • Uchwała Nr VII/41/2015 z 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr VII/40/2015 z 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
 • Uchwała Nr VI/35/2015 z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr VI/34/2015 z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
 • Uchwała Nr V/29/2015 z 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr V/28/2015 z 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
 • Uchwała Nr IV/19/2015 z 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr IV/18/2015 z 2 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2015 rok.
 • Uchwała Nr III/15/2014 z 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr III/14/2014 z 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cisek na 2015 rok.