Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek

BRG .0002.III.2014

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek)  godz. 11:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się III sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje część I - roboczą i część II - uroczystą.   

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Procedura  uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  c) odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  e) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej,
  f) odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji,
  g) odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
  h) dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami komisji problemowych,
  i) głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.,
  b) uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021, 
  c) zmian do budżetu gminy na 2014r. projekt uchwały zostanie doręczony przed sesją,
  d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014r., projekt uchwały zostanie doręczony przed sesją,
 8. Zapytania i oświadczenia radnych. 
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Uroczysta II część sesji Rady Gminy Cisek odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku o godz. 14:00, gdzie przewiduje się:

 1. Wystąpienie  Wójta Gminy Cisek.
 2. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy.
 3. Poczęstunek.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk