Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego II w Opolu z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Cisek

niniejszym zwołuję na dzień 1 grudnia 2014 roku
I sesję Rady Gminy Cisek.

Obrady rozpoczną się o godzinie 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek

Porządek obrad według załącznika do postanowienia Komisarza Wyborczego II przestawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie Radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  4. Stwierdzenie kworum.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
  8. Złożenie ślubowania nowo wybranego Wójta Gminy Cisek.
  9. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Cisek.

Proszę wszystkich o niezawodne przybycie na I sesję Rady.

Podstawa prawna do urlopowania:
Art. 25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

/-/ Rozwita Szafarczyk