Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXXVIII.2014

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 12 listopada 2014 r. (środa) godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku odbędzie się XXXVIII SESJA Rady Gminy. 

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Informacja dyrektorów szkół o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz podsumowanie swojej działalności za okres VI kadencji.
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz podsumowanie swojej działalności za okres VI kadencji.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Cisek z działalności za okres VI kadencji.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian do budżetu gminy na 2014 r.,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 r.
 9. Zapytania i oświadczenia radnych.
 10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

​Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk