Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości

Zarządzenie Nr 106/2014
Wójta Gminy Cisek
z dnia  2 października 2014 r.

w sprawie  ogłoszenia  pierwszych nieograniczonych przetargów ustnych  na dzierżawę  nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) oraz Zarządzenia Nr 82/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości, zarządza  się co następuje:

§ 1. Ogłasza się pierwsze nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Cisek, określonych szczegółowo w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia.
     2. Ogłoszenie o przetargach podaje się do  publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 106 Wójta Gminy z 2 października 2014 r.pdf

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2014
  przez: Brygida Zemelka
 • opublikowano:
  02-10-2014 14:41
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  02-10-2014 14:44
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 4048
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl