Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 4/2014

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 4/2014
2 Rodzaj dokumentu

decyzja + załącznik

3 Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem,
4 Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice- Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap II „ na działkach : Nr Nr 742, 330/2, 506 Roszowice Nr 344/1  Roszowicki Las Nr 984, 873/1  Cisek
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek obręb ewid. 0087 Roszowice

1087 Roszowicki Las , 0017 Cisek 
7 Znak sprawy IUR.6220.8.2014
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu 04.08.2014 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 2/2014, 3/2014
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.08.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Staiszczyk
Data wytworzenia: 2014-08-04