Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Zarządzenie Nr 93/2014
Wójta Gminy Cisek
z dnia 12 września  2014 r.

 w sprawie  ogłoszenia  pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm ) oraz   Zarządzenia Nr 76/2014 Wójta Gminy Cisek  z dnia  7 sierpnia 2014r   w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości , zarządza  się co następuje :

§ 1. Ogłasza się pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Łany składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 465, 466, 503, 504, 505, karta mapy 2, o łącznej powierzchni 1,2812 ha.

§ 2. Ustala się cenę wywoławczą  brutto w wysokości 30.000,00 zł.

§ 3. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia.
    2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do  publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek,  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.
 

Wójt
/-/ Alojzy Parys


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Brygida Zemelka
Data wytworzenia: 2014-09-12