Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek

BRG .0002.XXXV.2014

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 25 sierpnia 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXV SESJA Rady Gminy.
 
Porządek obrad przewiduje:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek w okresie od 28 kwietnia 2014 do 25 sierpnia 2014 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian do budżetu gminy na 2014 r.,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 r.,
  c) w sprawie uchwalenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie,
  d) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek.
 8. Zapytania i oświadczenia radnych,
 9. Informacje oraz zapytania sołtysów,
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych,
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk


 

Podmiot udostępniający: Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
Data wytworzenia: 2014-8-18