Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cisek.

art. 65 ust.5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U z 2004r Nr 173,poz.1807 z póź.zmianami, art. 9b, 9c ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2005r, Nr 236, poz. 2008 z póź.zmianami.

Lp. 

 

Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko
i adres przedsiębiorcy

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer Identyfikacji (REGON), o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Określenie rodzaju
odbieranych odpadów komunalnych
Numer rejestrowy

Data wpisu 

1. REMONDIS
Opole Sp. z o.o.
Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole

754–033–34-24

530590474

150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 170101, 170102, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399.

GK.6233.1.2012 

22.05.2012r.

2. REMONDIS Gliwice Sp.
z o.o.
ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice

631-22-11-431

276253371

150101, 150102,  150104, 150107,  200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399.

GK.6233.2.2012 

06.08.2012r.

3. Veolia Usługi dla Środowiska Spółka Akcyjna
Oddział w Krapkowicach
ul. Piastowska 38
47-303
Krapkowice

527-20-98-636

012914009-00040

150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170182, 170504, 170904, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180,200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399

GK.6233.3.2012 

07.09.2012r.

4. Prywatny Zakład
Oczyszczania Miasta
Waldemar Strach  ul. Spółdzielcza 1/1
42-274 Konopiska

573-025-01-66

1500400693

150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399.

GK.6233.4.2012 

12.10.2012r.

5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Kokotek 33
41-700 Ruda Śląska

641-10-05-806

272644815

150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399,     160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904 .

GK.6233.5.2012 

12.10.2012r.

Zmiana wpisu o dodatkowe kody odbieranych odpadów 18.01.2013r.

6. Zakład Oczyszczania Miasta
Zbigniew Strach
Korzonek 98
42-274 Konopiska
 

573-106-75-24

150628080

150101, 150102, 150103, 150104, 150107, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111,  200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200307, 200399.

GK.6233.6.2012 

12.10.2012r.

7. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
 Sp. z o.o.,
44-120 Pyskowice,
ul. Zaolszany 3
 

631-10-00-353

272154695

150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111,  200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200306, 200307, 200399.

GK.6233.7.2012 

05.11.2012r.

8. Przedsiębiorstwo Komunalne „DARPOL” Dariusz Strach
Korzonek 98
42-274 Konopiska
 

573-250-58-31

152146131

200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201,200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150110, 150111, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170201, 170202, 170203, 170302, 170380, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904.

GK.6233.8.2012 

04.12.2012r.

9. ALBA
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 

629-001-19-71

271588322

150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111,  200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399.

GK.6233.9.2012 

21.12.2012r.

10. Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 15,
41-503 Chorzów

 

627-001-13-76

271568638

150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111,  200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399.

GK.6233.10.2012 

21.12.2012r.

11. ALBA Południe Polska  Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza

 

626-00-19-376

271974835

150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 200101, 200102, 200108, 200110, 200111,  200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133, 200134, 200135, 200136, 200137, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904.

GK.6233.11.2012 

21.12.2012r.

 

Zmiana wpisu
o dodatkowe kody odbieranych odpadów 
07.01.2013r.

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Brygida Zemelka
Data wytworzenia: 2012-05-22