Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 1/2014

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 1/2014
2 Rodzaj dokumentu decyzja
3 Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem,
4 Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych  uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa -Etap I, na działkach: nr 643 km.1 Cisek, nr 1205 km. 2 oraz nr 1204/2 km.1 Landzmierz
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek

7 Znak sprawy IUR.6220.1.2014
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu 14.01.2014 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu decyzja
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 10/2013, 13/2013
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.01.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi obwieszczenie


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Staiszczyk
Data wytworzenia: 2014-01-14