Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 14/2013

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 14/2013
2 Rodzaj dokumentu decyzja
3 Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem,
4 Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych  uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu „Budowa  drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku  na działkach: Nr 1, 43, 219/1 km.1 Cisek"
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek

7 Znak sprawy IUR.6220.18.2013
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu 27.12.2013 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu decyzja
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 11/2013, 12/2013
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.12.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi obwieszczenie 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Staiszczyk
Data wytworzenia: 2013-12-27