Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 12/2013

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 12/2013
2 Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
3 Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem,
4 Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu "Budowa  drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku"  na działkach : Nr 1, 43, 219/1 km.1 Cisek
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju jednostka ewid. 160303_2 Cisek obręb ewid. 0017 Cisek 
7 Znak sprawy IUR.6220.18.2013
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu 10.12.2013 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.netkoncept.com/php/pobierz.php3?bip=bip_cisek&id_zal=3457&id_dok=1515
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 11/2013
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.12.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi obwieszczenie

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Staiszczyk
Data wytworzenia: 2013-12-10