Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 5/2013

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 5/2013
2 Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
3 Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem,
4 Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa na działkach 
-obręb Cisek: Nr 873/1, 873/2, 873/3, 939/4, 939/5, 925, 950/1, 949/1, 948/1, 947/1, 946/1, 945/1, 938/1, 938/2, 942/1, 942/3, 941/2, 941/4, 923/1, 923/7, 923/8, 923/13, 924/1, 924/5, 924/4, 926/4, 921/10, 921/12, 922/8, 922/10, 920/3, 920/6, 919/1, 919/2 ;
-obręb Bierawa: Nr 100/7, 100/8, 90/3, 72, 90/1, 100/1, 101, 20/1 ;
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju jednostka ewid. 160303_2 Cisek, oraz 160302_2 Bierawa
7 Znak sprawy IUR.6220.2.2013
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu 07.02.2013 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 4/2013
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.02.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)