Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 3/2013

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 3/2013
2 Rodzaj dokumentu decyzja środowiskowa
3 Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, ochrona powierzchni ziemi,
4 Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu adaptacja istniejącego budynku gospodarczego położonego przy ul.Biadaczów w Landzmierzu  na działce Nr 134/4 km.1  . na warsztat samochodowy wraz z diagnostyką.  
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

jednostka ewidencyjna 160303_2 Cisek,
obręb ewidencyjny 0052 Landzmierz

7 Znak sprawy IUR.6220.5.2013
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu 22.01.2013 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 7/2012, 8/2012 
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.01.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Staiszczyk
Data wytworzenia: 2013-01-22