Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Karta informacyjna nr 6/2012

 

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 6/2012
2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
3 Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem
4 Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu „Budowa dwóch fabrycznie nowych elektrowni wiatrowych w Łanach „ na działkach Nr 42/1 oraz 721/1
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju jednostka ewid. 160303_2 Cisek, Obręb ewidenc.0061 Łany
7 Znak sprawy IUR.6220.8.2012
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu 31.08.2012 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.09.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy

 
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Staiszczyk
Data wytworzenia: 2012-08-31
Metryczka
  • wytworzono:
    03-09-2012
    przez: Jerzy Groeger
  • opublikowano:
    03-09-2012 09:35
    przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl