Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 5/2012


 

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 5/2012
2 Rodzaj dokumentu

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

3 Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem
4 Nazwa dokumentu

zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.10.2011r.

5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa na działkach  -obręb Cisek: Nr873/1, 873/2, 873/3, 939/1, 939/2, 925, 950, 949, 948, 947, 946, 945, 938/1, 938/2, 942/1, 942/2, 941/2, 941/3, 923/1, 923/3, 923/4, 923/5, 924/1, 924/3, 924/4, 926/2, 921/5, 921/8, 922/3, 922/4, 922/5, 922/6, 920/1, 920/2, 919/1, 919/2 ;
-obręb Bierawa: Nr 100/2, 100/3, 90/2, 72, 90/1, 100/1, 101, 20/1 ;

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju jednostka ewid. 160303_2 Cisek, oraz
160302_2 Bierawa
7 Znak sprawy IUR.6220.6.2012
8 Dokument wytworzył

Wójt Gminy Cisek

9 Data dokumentu

06.08.2012 r.

10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie

3/2012, 4/2012

16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.08.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Staiszczyk
Data wytworzenia: 2012-08-06