Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy

Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a tym samym zarządził wybory samorządowe na dzień 21 listopada 2010 roku.

Kalendarz wyborczy:

do 2 października

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego (w zależności od tego, czy kandydaci będą zgłaszani w jednym lub większej liczbie województw) o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 7 października
- powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich) komisji wyborczych

do 22 października do godz. 24.00
- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic Warszawy wraz z wykazem osób popierających listę

do 27 października do godz. 24.00
- zgłaszanie gminnym komitetom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do 29 października
- zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

do 31 października
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 6 listopada
- rozplakatowanie obwieszczeń:
    a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierające numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych
    b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej do której należy kandydat oraz treść oświadczenia lustracyjnego

od 6 listopada
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

do 7 listopada
- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych

- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy

do 11 listopada
- złożenie w urzędzie gminy wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 16 listopada

- wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony do urzędu gminy, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

19 listopada godz. 24.00
- zakończenie kampanii wyborczej

20 listopada
- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

21 listopada godz. 8.00-22.00
- głosowanie

5 grudnia godz. 8.00-22.00
- głosowanie (druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast)

Kalendarz wyborczy opublikowano w Dz. U. Nr 171, poz. 1151. Pobierz: PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrow w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych w 2010 roku (Dz. U. Nr 171 poz. 1151).pdf (302,51KB)


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Smiatek
Data wytworzenia: 2010-09-16