Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa

Uchwała Nr XLIX/490/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV /339/ 2002 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa w 2002 r.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 164 § 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003 r., Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się na wniosek Marszałka, załącznik do Uchwały Nr XLV /339/ 2002 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2002 r., który otrzymuje nowe brzmienie.

§ 2

Niniejsza uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Opolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załacznik do uchwały: PDFZałacznik do uchwały (62,34KB)

informację wytworzył(a): UMWO
za treść odpowiada: UMWO
data wytworzenia: 2006-09-20