Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania

Uchwała Nr XXXV/211/2002
Rady Gminy Cisek
z dnia 29 lipca 2002 r.

w sprawie utworzenia obwodów do głosowania.

(Dz.Urz.Woj.Op.Nr 81, poz. 1091 z dnia 8 sierpnia 2002 r.)

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późn. zm.) - Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:

§ 1. 

Na terenie Gminy Cisek tworzy się następujące obwody do głosowania:

Nr obwodu Granice obwodu Nr okręgu
1 Cisek
Kobylice
Landzmierz
1
2
3
2 Nieznaszyn, Roszowice
Steblów
Sukowice
4
5
6
3 Błażejowice
Dzielnica
Łany
Miejsce Odrzańskie, Podlesie
Przewóz
7
8
9
10
11
4 Roszowicki Las 12

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Cisek
/-/Walter Oleks

informację wytworzył(a): Jerzy Groeger
za treść odpowiada: Gabriela Smiatek
data wytworzenia: 2006-09-13