Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plany odnowy miejscowości gminy Cisek

Plany odnowy miejscowości to dokumenty o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek opracowania planów wynika z wielu istniejących programów służących wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich i społeczności wiejskiej takich jak: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. 07.94.1035 zał.) oraz Regionalny Program Operacyjny (Opols.07.87.2764). Oparte one są na środkach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, a dotyczą przede wszystkim inwestycji mających poprawić komfort życia lokalnym społecznościom.
Plany odnowy miejscowości wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 3013 (Dz.U.08.38.220).
Zapisy „Planów” są spójne z Narodową Strategią Spójności  na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2015 oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek. 

W dniu 16 lutego 2009 roku, na XXV sesji, Rada Gminy Cisek przyjęła niżej wymienione plany:

Na XXXIII posiedzeniu w dniu 8 marca 2010 roku Rada Gminy Cisek przyjęła Plan Odnowy Miejscowosci Roszowicki Las.

Na XXXIX posiedzeniu w dniu 28 października 2011 roku Rada Gminy Cisek przyjęła Plan Odnowy Miejscowosci Miejsce Odrzańskie.

Na VII posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2011 roku Rada Gminy Cisek przyjęła zmianę do Planu Odnowy Miejscowosci Miejsce Odrzańskie.

Na XIII posiedzeniu w dniu 22 lutego 2016 roku Rada Gminy Cisek przyjęła Plan Odnowy Miejscowości Kobylice na lata 2016 - 2020.