Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Rada Gminy Cisek przyjęła w dniu 3 listopada 2008r. uchwałę nr XXI/95/2008 w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Cisek na lata 2008 - 2013.

Uchwalona Strategia, to ogólny program definiowania i realizacji celów społecznych Gminy w zakresie pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii, przemocy w rodzinie, ochrony zdrowia. Dokument wskazuje na kluczowe kwestie społeczne, z jakimi borykają się mieszkańcy gminy Cisek, na ich niezaspokojone potrzeby oraz wytycza kierunki działań na rzecz niwelowania niekorzystnych zjawisk.

Załącznik do uchwały: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla Gminy Cisek na lata 2008 - 2013. 

informację wytworzył(a): Marianna Zygmunciak
za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
data wytworzenia: 2008-11-03