Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Łanach

działa na postawie Statutu sporządzonego w oparciu o :

  • ustawę z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty ( Dz.U. 1991/95/425, zm. 1992/26/113, zm.1993/127/585, zm.1994/1/3, 53/215, zm.1995/101/504) oraz ustawy z 14 czerwca 1996r. o zmianie ustawy oraz ustawy z 23 lutego 1999r. z póź. zmianami.
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 1999r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej ( Dz.U. z 1999r., poz. 131 z póź. zmianami).
  • Kodeks Pracy – ustawa z 20.06.1974r. z póź. zmianami.
  • Kartę Nauczyciela

Statut PSP Łany : PDFStatut (120,58KB)

Załączniki do Statutu :

W szkole działa Rada Pedagogiczna w skład której wchodzą wszyscy zatrudnieni nauczyciele. Na czele Rady Pedagogicznej stoi dyrektor szkoły.

Skład Rady Pedagogicznej PSP Łany : PDFRada Pedagogiczna (25,98KB)

Drugim organem działającym w szkole jest Rada Rodziców, która działa na podstawie odrębnego regulaminu. 

Skład Rady Rodziców : PDFRada Rodziców (53,67KB)

informację wytworzył(a): Zbigniew Licznar
za treść odpowiada: Halina Mazurkiewicz
data wytworzenia: 2005-03-09