Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku

KOMUNIKAT

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu podaje do publicznej wiadomości informacje o rekrutacji w roku szkolnym 2014/2015
 
 1. Do szkoły w roku szkolnym 2014/15 przyjmowani są:
  1) dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 2008 r.;  
  2) dzieci w wieku 5 lat na wniosek rodzica. Wymagana jest opinia Poradni PP;
  3) dzieci urodzone w roku 2007.
 2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku, który można pobrać ze strony internetowej szkoły www.pspland.szkolnastrona.pl lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły od dnia 28 lutego – dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem.
  Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosku rodziców, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają. 
  Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć wnioski do trzech wybranych szkół ze wskazaniem kolejności wyboru (od najbardziej do najmniej preferowanych). 
  Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
  Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane. 
  W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby  placówek,  rodzic  określa preferencje co do kolejności przyjęcia.
 3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego kandydatów do szkoły:
  a) składanie zgłoszenia i  wniosku - do 31 marca 2014 r.,
  b) ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły  - 7 kwietnia 2014 r.,
  c) potwierdzenie przez rodziców woli podjęcia nauki przez dziecko w szkole podpisem na liście zakwalifikowanych i dostarczenie wymaganych załączników - do 15 kwietnia 2014 r. do godz.15.00,
  d) ogłoszenie na tablicy ogłoszeń listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 23 kwietnia 2014 r
 4. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Rekrutacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu dostępnym na stronie www.pspland.szkolnastrona.pl.

 

Dyrektor
PSP Landzmierz
/-/ mgr Alicja Gruszka-Bury


 

Podmiot udostępniający: Dyrektor PSP Landzmierz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Alicja Gruszka-Bury
Data wytworzenia: 2014-02-28