Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek

BRG .0002.XXXIV.2014
 
ZAWIADOMIENIE
 
Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 16 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali świetlicy wiejskiej w Łanach odbędzie się XXXIV SESJA Rady Gminy.
 
Porządek obrad przewiduje 
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.:
  a) przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego za 2013 r.,
  b) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r.,
  c) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu n/t opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r.,
  d) dyskusja, 
  e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 7. Procedura absolutoryjna:
  a) przedstawienie protokółu i uchwały  komisji rewizyjnej,
  b) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  c) dyskusja,
  d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian do budżetu gminy na 2014 r.,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014,
  c) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę,
  d) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 9. Zapytania i oświadczenia radnych.
 10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk


 

Podmiot udostępniający: Przewodnicząca Rady Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
Data wytworzenia: 2014-06-02