Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek

BRG .0002.XXXIII.2014

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 28 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy.  
 4. Informacja przedstawiciela Związku Międzygminnego „Czysty Region” nt. realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
 5. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie za rok 2013- informacja w wersji papierowej zostanie doręczona w terminie późniejszym 
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
 8. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany do budżetu gminy na 2014r.,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisek.
 10. Zapytania i oświadczenia radnych. 
 11. Informacja oraz zapytania sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 13. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk


 

Podmiot udostępniający: Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
Data wytworzenia: 2014-04-15