Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek

BRG .0002.XXXII.2014

ZAWIADOMIENIE
  
Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 24 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek  odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy.
 
Porządek obrad przewiduje:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.             
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Dzielnicowych Policji na temat bezpieczeństwa gminy.  
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a/ zmiany do budżetu gminy na 2014r.,
  b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c/ wyodrębnienia  w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
  d/ przekazania środków finansowych dla Policji,
  e/ zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisek,
  f/ współdziałania Gminy Kędzierzyn-Koźle z Gminami Bierawa, Reńska Wieś, Cisek w zakresie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle,
  g/ wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji przez Gminę Cisek projektu pn. Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości  mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  h/ przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora, 
  i/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Cisek w roku 2014.
 9. Zapytania i oświadczenia radnych. 
 10. Informacja oraz zapytania sołtysów
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk


 

Podmiot udostępniający: Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
Data wytworzenia: 2014-03-17